O nas

RODO Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 100) przedstawiamy niżej istotne informacje na temat danych osobowych Klientów, administrowanych przez MMR Consult Sp. z o.o.:

 

 

1. Administrator Pani/Pana danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Essence Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bielawska 36d/43, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

- pod numerem telefonu +48 22 737 33 66

- pod adresem e-mail na adres: tomasz.rozy@essence.info.pl

- drogą pocztową na adres: Essence Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bielawska 36d/43, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Polska

 

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktów handlowych i realizacji usług zgodnie z zawartą umową. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią:

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (jw.)

 

3. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być partnerzy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujace korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.

Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Essence Sp. z o.o. nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

 

4. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
    a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
    b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
    c) wypełnienia obowiązku prawnego administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
  • dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
  • dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

5. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na jej zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile w Pani/Pana opinii przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe, a w pozostałych przypadkach dobrowolne.

 

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.